⤨    Menu:   Languages:      
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
TBPTĐN# 1510 
16-06-2024
 MBT# 1510 
(1-2 trang)
  Search  
  Year:   # 1510 (16-06-2024)     View:     |◀  ▶|  ◀  ▶    New!     
Tâm linh
Tâm linh qui hội cùng chung tiến
Dứt khoát tâm thành trí ý yên
Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh
Tâm thành tự đạt duyên tình tiến
Vĩ Kiên
Lời mở đầu
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Thiền sư Lương Sĩ Hằng (1923-2009)
  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:  1510-7 
 Today: 18-06-2024      LichTrinh_DHVV-KSC_2024  
       
© MucBeTam.org (2005-2024) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)