Menu:   Languages:      
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
TBPTĐN# 1506 
19-05-2024
 MBT# 1506 
(1-2 trang)
  Search  
  Year:   # 1506 (19-05-2024)     View:        New!     
Thành đạo
Quân bình tự giác trí tâm an
Thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến
Đụng chạm minh tâm tự giải phiền
Chơn tình bộc phát niệm Nam Mô
Vĩ Kiên
Lời mở đầu
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám
  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:  1506-6 
 Today: 22-05-2024      LichTrinh_DHVV-KSC_2024  
       
© MucBeTam.org (2005-2024) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)