⤨    Menu:   Languages:      
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
TBPTĐN# 1514 
14-07-2024
 MBT# 1514 
(1-2 trang)
  Search  
  Year:   # 1514 (14-07-2024)     View:     |◀  ▶|  ◀  ▶    New!     
Tứ thông
Tứ thông bát đạt qui giềng mối
Qui hội tình người tự tiến thôi
Giải tỏa trược ô khai triển tốt
Thành tâm phục vụ tự qui hồi
Vĩ Kiên
Lời mở đầu
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Thiền sư Lương Sĩ Hằng (1923-2009)
  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:  1514-7 
 Today: 14-07-2024      LichTrinh_DHVV-KSC_2024  
       
© MucBeTam.org (2005-2024) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)