Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
Mục Bé Tám
Lang(s):  
Menu:  New!     
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
#1360  Expand▼ | ▲  View:
Triển Khai
Triển khai tận độ thông tam bảo
Rỏ lẽ càn khôn sống tự hòa
Duyên đẹp tình đời ta thông suốt
Tình thương đạo đức giải phân hòa
Vĩ Kiên
 
↷ Ques#   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn #1360- 6    
 

© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)