Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR      A+ | A-    Print Preview   ?   
Home*Sinh-hoạtDownloadBăng-giảngLinks  
 New!  
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest Led-Weekly
 Search  
Search - Tìm kiếm
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
  Sort:
Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục-Bài thơ 
  |◁  ▷|      ◁        ▷          Số-ngẫu-nhiên  
 Tuần-Báo-PTĐN #1223   New  
  Mục-Bé-Tám: 21-10-1992 - 24-10-1992
  Mục-Bé-Tám #1223 
    (Download 1-2 pages) 
 
 Expand  
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 Close  
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 1  2  3  4  5  6  7 
Tình Trời Tận Độ
 Tình Trời tận độ quí hơn vàng
 Pháp giới phân minh tự bước sang
 Qui Hội tình người uyển chuyển sang
 Cảm thông Trời Đất xét đàng hoàng
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

TS Lương Sĩ Hằng
Gíáng sinh giải thoát
Merry Christmas!Tuần-Báo-PTĐN  
(#1174-1223)


Thượng Lộ Bình An! 


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)