Loading...

 TBPTĐN #1414 (14-08-2022)    MBT 
 
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
 Thơ ngỏ
Sáng suốt
Quân bình tự đạt trí phân minh
Thực hiện qui nguyên rõ tiến trình
Chung lo giải nạn không ly loạn
Qui nguyên giềng mối hiểu chơn tình
Vĩ Kiên

 Câu hỏi
   1) -- (--), 17-05-1996
      Tu là tự giảm bớt tất cả sở phí ngoại thân, tại sao còn đòi hỏi tiền bạc là sao?
  2) -- (--), 18-05-1996
      Nhân thể điện học là sao?
  3) -- (--), 19-05-1996
      Nguyên lý thanh cao nằm ở đâu?
  4) -- (--), 20-05-1996
      Làm sao mở trí được?
  5) -- (--), 21-05-1996
      Muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải làm sao?
  6) -- (--), 22-05-1996
      Muốn hy sinh thì phải làm sao?
  7) -- (--), 23-05-1996
      Duyên gì là duyên trần trược?
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: #1414-1    ↻ #     New! 
   Home 
   1) Sinh hoạt Mục-Bé-Tám
   2) Sinh hoạt câu hỏi/đề tài
   3) Download TBPTĐN
   4) Băng giảng Audio
   5) Links - Bài thơ
   6) About
Bạn chọn menu 1-6
© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)