Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+    ?   
Home*Sinh-hoạtDownloadBăng-giảngLinks  
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest Led-Weekly
 Search 
Search
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục-Bài thơ 
  |◁  ▷|     ◁      ▷       Số-ngẫu-nhiên  
 Tuần-Báo-PTĐN #1232 
  (17-02-2019)    New 
    Mục-Bé-Tám #1232 
   (1-2 pages) 
 
 Expand 
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 Close 
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 1  2  3  4  5  6  7 
Thức Giác
 Thức giác sửa mình duyên tận độ
 Trí tâm thanh tịnh nguyện nam mô
 Tình đời đen bạc khó ra vô
 Giải tỏa phiền ưu thức trận đồ
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
     Tân Niên Giáp Tý 1984

Happy New Year!

Quyết tâm tu hành thăng tiến!


 Tuần-Báo-PTĐN  
  (#1226-1232)


Thượng Lộ Bình An! 


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)