Loading...

The LED Weekly
Column Lang(s): 
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
TS Lương Sĩ Hằng
(1923-2009)
TBPTĐN #1402 (22-05-2022) ⇩   MBT #1402 (2 trang)     New!      ↻ #   
  Thơ ngỏ  Câu hỏi
Trụ tiến
Qui hội chơn linh tự tiến hành
Thực hành chất phác tự phân ranh
Ðạo đời lẫn lộn không ranh giới
Thức giác bình tâm rõ ý thanh
Vĩ Kiên

 
  1) -- (--), 24-02-1996
      Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao?
  2) -- (--), 25-02-1996
      Thượng giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể?
  3) -- (--), 26-02-1996
      Vơi là vơi đi đâu?
  4) -- (--), 27-02-1996
      Tinh thần tu học nằm ở đâu?
  5) -- (--), 28-02-1996
      Vui trong hạnh đức là sao?
   6) -- (--), 29-02-1996
      Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không?
  7) -- (--), 01-03-1996
      Duyên lành là sao?
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 6
© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)