Loading...
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
MucBeTam.org
Download
 TBPTĐN# 1455 (28-05-2023)    MBT (2 pages)
 Preview 
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
LED Weekly
   Menu:     Search  
   Year:  #      |❮   ❯|   ❮    ❯    New!  
Qui hội
Qui hội chơn hồn xây dựng tiến
Tâm thân ổn định tự tâm hiền
Tâm không dính dấp đời không hợp
Lý trí phân minh tự phát hiền
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Thiền sư Lương Sĩ Hằng (1923-2009)
  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1455-3 


© MucBeTam.org (2005-2023) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)