Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
Mục Bé Tám
Language(s):  
Menu: #  
  New!   
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
 TBPTĐN 
#1345
18-04-2021
1
2
3
4
5
6
7
 VN   New   Expand▼ | Close▲ | View:
Chia Rẽ
Hành triển qui nguyên duyên tận độ
Thực hành chất phác niệm Nam Mô
Quí yêu muôn loại tình giao cảm
Thành tâm tu luyện giải thân bồ
Vĩ Kiên
 
 New random ques#  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn # 1345-  4    

    

© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)