Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
Mục Bé Tám 
  Help!   VN | EN | FR    📇  
Lang. Mode
Sinh-hoạt Online  New! 
Thơ ngỏ
Duyên May
Duyên may tâm thức còn may mắn
Hiểu pháp tâm tu chẳng khó khăn
Chơn lý tràn đầy duyên tận độ
Giải phần mê chấp điển tầng tăng
Vĩ Kiên
Chúc qúi bạn vui khoẻ & tu hành thanh nhẹ!
Câu hỏi   Mở (+) Đóng (-)
 ?  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn # 2     ❮     ❯  
 TBPTĐN #1333    
Year  #1330-1381
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
© www.MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)