Loading...  
   Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR      A+ | A-    Print Preview   ?   
Home*Sinh-hoạtDownloadBăng-giảngLinks  
 New  
New
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest Led-Weekly
 Search  
Search - Tìm kiếm
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
      Sort:
Trang chủ  View Tuần-Báo-PTĐN   Mục-Bé-Tám   Mục lục/Bài thơ 
 △       Số-ngẫu-nhiên   
  Tuần-Báo-PTĐN #1218   New  
  Mục-Bé-Tám: 22-09-1992 - 26-09-1992
 Mục-Bé-Tám #1218 
    (Download 1-2 pages)   
 
Câu hỏi:  1  2  3  4  5  6  7 
Thiền Giác
 Qui nguyên thiền giác tâm thanh nhẹ
 Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên
 Minh đạo hiểu đời không dấy bận
 Gia trì tu luyện hướng thanh cao
Vĩ Kiên

Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

TS Lương Sĩ Hằng
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving!
 Giỗ Tồ Sư • In memory of Great Master
 Đỗ thuận Hậu (12/11/1967)

 Bài thơ Giỗ TS Đỗ Thuận Hậu [ 1 ]   [ 2 ] 


Tuần-Báo-PTĐN
  (#1174-1218) 


  Thượng Lộ Bình An! 


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)