Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
 # 1422 (09-10-2022)   MBT (2 trang) 
 
 Menu:   TB#   Yr:
View:    Chọn # ngẫu nhiên    New!   ❮   ❯  
Đại đồng
Đại đồng thế giới khắp nơi nơi
Khai triển chơn tâm tiến hợp thời
Vận chuyển chơn hành không loạn động
Bình tâm thanh tịnh đón chơn lời
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1422-4   ↻ #   

© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)