Loading...
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần-Báo Phát Triển Điển Năng
VN   EN   FR    📇  
Mode:
TBPTĐNMBTSinh-hoạt onlineVấn-đạoTài-liệu▾Tin-tứcLinks▾  New! 
 VN    TBPTĐN #1315 -  1    2    3    4    5    6    7    Câu hỏi ngẫu nhiên:   6  X
 Search 
Search
- Số TBPTĐN: 500
- Từng câu hỏi: 800-5
- Topic: thie^`n, pha^.t
- Place: montreal, canada
- Date: 18-11-2003, 10-2009
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
- Bấm Search tìm cùng một đề tài...
 
Thơ-ngỏ 
Nhân Duyên
Nhân duyên tình đẹp nhơn sinh thức
Quí tưởng Trời cao tâm ổn định
Thành tâm học hỏi qui chơn thức
Thực hành chánh pháp tự cứu mình
Vĩ Kiên

Câu-hỏi  Số ngẫu-nhiên      
 1) -- (--), 28-06-1994
Bạn đạo Vô Vi hay tự cô lập tức là muốn chia phe lập đảng, tại sao?
 2) -- (--), 29-06-1994
Làm sao thấy rõ tánh người?
 3) -- (--), 30-06-1994
Bé thanh lọc nhịn ăn một tuần có khỏe không?
 4) -- (--), 01-07-1994
Bé vẫn tiếp tục bơi lội và tham thiền hằng ngày chứ?
 5) -- (--), 02-07-1994
Bé bắt đầu sửa soạn về thăm nhà, Bé nghĩ sao về những người bên Canada ?
 6) -- (--), 03-07-1994
Bé được mời đi xem hát Bé cảm thấy thế nào?
 7) -- (--), 04-07-1994
Ðêm qua Bé có tham dự cuộc vui giải trí giữa bạn đạo, biểu lộ thâm tình tu học, Bé cảm thấy vui không?
 TBPTĐN #1315 (20-09-2020)
Chú ý: Bắt đầu buổi sinh hoạt TBPTĐN, bạn đọc (2 lần) "Thơ ngõ" và "7 Câu hỏi". Sau đó, bấm vào câu hỏi 1-7...

Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
  Bài thơ Thầy Đi  
Tháng 9 - Kỹ niệm Giỗ Thiền Sư
(In memory of Master)

 Lương Sĩ Hằng (23-9-2009)


© www.mucbetam.org (2005-2020) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (vovi.org)