Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+      Help   
 Expand 
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
|
 Close 
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
   Sinh-hoạt-ngẫu-nhiên  #1263  
 
Trí Tuệ
 Trí tuệ khai thông sống càng an
 Chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo
 Phát triển chính mình minh đạo pháp
 Thành tâm tu luyện trí phát quang
Vĩ Kiên
   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:   7     
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
    Bài thơ Thầy Đi  
 Giỗ Thiền Sư • In memory of Master
 Lương Sĩ Hằng (23-9-2009)) Year:   #1226-1263
    |◁        ▷|        ◁        ▷    
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest LED-Weekly


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)