Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp VN | EN | FR    A+  A-     Print [1] [2]    Help  
 Home▼MBTSinh-hoạt OnlineTài-liệu▼Băng-giảngLinks  New! Search 
▶Trang chủ  TBPTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục|Bài thơ|Tin tức 
Sort by:
         Số-ngẫu-nhiên                           |<    >|    <<    >>  
TBPTĐN #1193 (20-05-2018)
Mục-Bé-Tám: 15-05-1992 - 15-05-1992
 Mục-Bé-Tám #1193 
  Tuần-Báo-PTĐN #1193 
Tâm Linh
 Tâm linh qui hội cùng chung tiến
 Dứt khoát tâm thành trí ý yên
 Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh
 Tâm thành tự đạt duyên tình tiến
Vĩ Kiên

Tuần-Báo-PTĐN
2018
(#1174-1193)


Bấm vào danh sách chọn bài hoặc dùng [Search] tìm kiếm chi tiết...
Year
 
 
© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)