Loading...

The LED Weekly
Column Lang(s): 
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
MBT #1408 (2 trang) TBPTĐN #1408 (03-07-2022)    New! 
  Thơ ngỏ  Câu hỏi
Quang chiếu
Điển giới khai minh chuyển chiếu minh
Tâm từ bộc phát rõ quang minh
Tình Trời là một không ngưng độ
Thức giác bình tâm niệm Nam Mô
Vĩ Kiên


   1) -- (--), 06-04-1996
      Thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không?
  2) -- (--), 07-04-1996
      Tại sao thiền hoài chưa thấy sáng?
  3) -- (--), 08-04-1996
      Loạn động là sao?
  4) -- (--), 09-04-1996
      Duyên đời là sao?
  5) -- (--), 10-04-1996
      Làm người cố gắng và trật tự có thể tu được không?
  6) -- (--), 11-04-1996
      Tâm trạng nào mới gọi là tâm thật?
  7) -- (--), 12-04-1996
      Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc?
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1    ↻ #   
© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)