Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
 # 1446  (26-03-2023)  MBT
  (2 pages)  
Languages:     
 ᐅ  
 
   Menu:  ᐅ    Search  
  ᐅ                    Year:      |❮   ❯|   ❮    ❯     New!  
Chiều hướng
Chiều hướng đổi thay qui một mối
Bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi
Qui nguyên giềng mối trong thanh tịnh
Học hỏi không ngừng tự giác minh
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Thiền sư Lương Sĩ Hằng (1923-2009)
Chương trình sinh hoạt Online   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1446-1 

   
© MucBeTam.org (2005-2023) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)