Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+      Help   
Home*Sinh-hoạtTài-liệuBăng-giảngLinks  
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest LED-Weekly
 
 Search 
Search
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục-Bài thơ 
     Sinh-hoạt-ngẫu-nhiên   #1254    
 
Vô Cùng [X]
 Ðường tu vô cùng cần tu tiến
 Khai triển chính mình sống mới yên
 Quí tưởng Trời cao thường được độ
 Triền miên học hỏi khỏi mê lầm
Vĩ Kiên
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 2)  
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
 

 Year:   # 1226-1254
    |◁        ▷|        ◁        ▷    

© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)