Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Print [1] [2]   Help  A+  A− VN | EN | FR   Mục-Bé-Tám #1158 
MucBeTam.org
Baby-Tam-Talking
Rubrique-Bébé-Tám
TBPTĐN #1158 
   Home▼   MBT  Sinh-hoạt Online  Tài-liệu▼  Thầy-8-giảng  Links   New! Search 
▶Mục-Bé-Tám Online  TBPTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục|Bài thơ|Tin tức 
Sort:
        Số-ngẫu-nhiên
TBPTĐN #1158 (17-09-2017)
Mục-Bé-Tám: 11-11-1991 - 14-11-1991
 • Bài thơ Thầy Đi  
Hòa Thanh
 Hòa thanh chung hành minh chơn pháp
 Khai triển chính mình tự giác trình
 Trí tuệ phân minh hành chuyển tiến
 Thành tâm xây dựng chuyển thân hiền
Vĩ Kiên
[Tháng 9 (Sep)]  Giỗ Thiền Sư (In memory of Master) Lương Sĩ Hằng (23-9-2009)
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

Tuần-Báo-PTĐN
2017
(#1121-1158)


Bạn bấm vào danh sách để chọn bài hoặc dùng [Search] để tìm kiếm chi tiết TBPTĐN
Year
Năm
 
© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.