Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+      Help   
 Expand 
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
|
 Close 
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
   Sinh-hoạt-ngẫu-nhiên  #1258  
 
Pháp Tràng
 Giải tiến tâm linh phân đạo pháp
 Uất khí không còn dẹp tánh tham
 Quyết giải trược ô qui hợp tiến
 Phân tâm không có tránh tâm phiền
Vĩ Kiên
   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:   4     
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
 

 Year:   #1226-1258
    |◁        ▷|        ◁        ▷    
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest LED-Weekly


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)