Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+    ?   
Home*Sinh-hoạtDownloadBăng-giảngLinks  
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest Led-Weekly
 Search 
Search
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục-Bài thơ 
    |◁  ▷|      ◁        ▷        Số-ngẫu-nhiên  
 Tuần-Báo-PTĐN #1237 
  (24-03-2019)    New 
    Mục-Bé-Tám #1237 
   (1-2 pages) 
 
 Expand 
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 Close 
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 1  2  3  4  5  6  7 
Chung Vui
 Chung vui sum hợp lại càng tươi
 Cảm thức trần gian có ích người
 Chuyển hóa thâm sâu qui một mối
 Thành tâm tu luyện khắp nơi nơi
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng


 Tuần-Báo-PTĐN  
 (#1226-1237)


Thượng Lộ Bình An! 


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)