Loading...
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần-Báo Phát Triển Điển Năng
VN   EN   FR    📇  
Language Mode:     
TBPTĐNMBTSinh-hoạt OnlineVấn-đạoTài-liệu▾Tin-tứcLinks▾  New! 
Thơ-ngỏ  New 
Ngơ Ngác
Ngơ ngác sai lầm tâm lại động
Khổ tâm cực trí cũng như không
Bằng lòng tu sửa tăng trình độ
Chánh khí khôi phục tự tiến tòng
Vĩ KiênNiệm Phật Chung Toàn Cầu 2020
SAT **Calif: 9pm PT (1 hour); Texas: 11pm
SUNDAY **Montreal: 12pm; EURO: 6am
AUS: 2pm; VN: 11am
Câu-hỏiYear:   (#1278-1320) 
 1) -- (--), 02-08-1994
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có thể cứu được bệnh nan y không?
 2) -- (--), 03-08-1994
Rừng xanh có những gì?
 3) -- (--), 04-08-1994
Duyên Trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao?
 4) -- (--), 05-08-1994
Tánh tình hay giận hay hờn có giúp ích gì cho chính họ và gia cang không?
 5) -- (--), 06-08-1994
Tu mà không minh chánh là sao?
 6) -- (--), 07-08-1994
Căn bản của người tu trước hết phải làm sao?
 7) -- (--), 08-08-1994
Lòng thành tu học sẽ có kết quả gì cho tương lai không?
 TBPTĐN #1320 (25-10-2020)
 Download       ❮     ❯  
Chú ý: Bắt đầu buổi sinh hoạt TBPTĐN (Sat-Sunday), bạn đọc (2 lần) bài Thơ ngõ và 7 Câu hỏi. Sau đó, bấm vào câu hỏi 1-7...

Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng

© www.mucbetam.org (2005-2020) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (vovi.org)