Loading...
  Vovi8.com
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 
Mục Bé Tám               
    Sinh-hoạt Online  New! 
TBPTĐN #1325 (29-11-2020)
Thơ ngỏ
Xảo Trá
Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y tâm đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nấm mồ
Vĩ Kiên
Chúc qúi bạn vui khoẻ & tu hành tinh tấn!
Câu hỏiYear  #1278-1325
 1) -- (--), 06-09-1994
Làm người tâm không minh trí không sáng thì phải làm sao?
 2) -- (--), 07-09-1994
Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển có ích gì không?
 3) -- (--), 08-09-1994
Việc làm trong tâm thức của Bé có gì thay đổi không?
 4) -- (--), 09-09-1994
Sự tham dục của con người do đâu mà có?
 5) -- (--), 10-09-1994
Hôm nay Bé phải đi thăm bạn đạo theo giờ giấc qui định của bạn đạo tại Thiền đường ở Culver City, Bé có bằng lòng không?
 6) -- (--), 11-09-1994
Bé thay đổi chỗ ở hằng ngày Bé có ngủ yên không?
 7) -- (--), 12-09-1994
Duyên nào là duyên Trời Phật?
TBPTĐN #1325
        ❮     ❯    
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
© www.Vovi8.com (2005-2020) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)