Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
 #1430 (04-12-2022)
• Print  • F11 (Fullscreen) 
Language(s): 
 
 ❐  Menu:   Search  
 ᐅ   Chọn # ngẫu nhiên    #1430 (1382-1433)  Year:    |❮  ❯|   ❮   ❯    New!  
Mê lầm
Thiếu trí mê lầm không tiến bước
Sân si khổ cảnh cảm bơ vơ
Thực hành chất phác chung hành tiến
Giải tỏa phiền ưu chẳng có ngờ
Vĩ Kiên
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1430-3      

 
© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)