Loading...
          Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp      New!    VN   EN   FR  |  A  A+    📇  
VoVi  MucBeTam.org 
 Tuần-Báo Phát Triển Điển Năng
 
  Home  |  TBPTĐN |  MBT (1-2 p)  #1304 (05-07-2020)  New     # ngẫu-nhiên       
Trung Thành
 Trung thành tận độ người thiếu phước
 Qui y Phật Pháp không dấy bận
 Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần
 Thành tâm xây dựng cứu người hiền
Vĩ Kiên
   
        Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:   3  
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
 Bài thơ chúc
Thượng lộ bình an!
  Tâm Tình Vĩ Kiên Mười Điều Tâm Đạo
Year
2020
#1304 
 2020 
 2019 
 2018 
 2017 
 2016 
 2015 
 2014 
 2013 
 2012 
 2011 
 2010 
 2009 
 2008 
 2007 
 2006 
 2005 
 2004 
 2003 
 2002 
 2001 
 2000 
 1999 
 1998 
 1997 
 1996 
 1995 
TBPTĐN
LED Weekly
© www.mucbetam.org (2005-2020) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (vovi.org)