Loading...
Lang(s):
TS Lương Sĩ Hằng
(1923-2009)
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
 Tin tức
 • Sinh hoạt Online
 • Thiền Viện Vô Vi
 • Vô Vi 2021...
 • Vô Vi Gallery...
Thơ ngỏ    ↻#   
Tranh chấp
Tranh chấp làm chi chuyện đạo Trời
Thực hành tiến tới cảm giao đời
Chung vui sống động hành nguyên lý
Thực hiện công phu rõ ý Trời
Vĩ KiênMenu:   1.   
Click menu 1-6...

© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)