Loading...
          Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp      New!    VN   EN   FR  |  A  A+    📇  
  VoVi  MucBeTam.org 
  Tuần-Báo Phát Triển Điển Năng
•• Niệm Phật Chung Toàn Cầu 2020 ≫
SAT - Calif  9pm PT (1 Hr)
SUN- Mtl 12pm; Euro 6am; Aus 2pm; VN 11am
 
  Home   TBPTĐN  MBT (1-2 pages)   # 1309 (09-08-2020)   New     # ngẫu-nhiên       
Qui Hội
 Qui hội tình người sống đó đây
 Càn khôn ban chiếu không giờ dứt
 Ðức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu
 Nam Mô lục tự ta cần học
Vĩ Kiên
   
        Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:   2  
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
 Bài thơ chúc
Thượng lộ bình an!
  Tâm Tình Vĩ Kiên Thực hành
Mười Điều Tâm Đạo

Year
2020
#1309 
 2020 
 2019 
 2018 
 2017 
 2016 
 2015 
 2014 
 2013 
 2012 
 2011 
 2010 
 2009 
 2008 
 2007 
 2006 
 2005 
 2004 
 2003 
 2002 
 2001 
 2000 
 1999 
 1998 
 1997 
 1996 
 1995 
TBPTĐN
LED Weekly (PDF)
© www.mucbetam.org (2005-2020) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (vovi.org)