Loading...
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
MucBeTam.org
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
TBPTĐN# 1472 (24-09-2023) 
MBT 
Preview   Languages:             
  Menu:     Search  
 Year:  No #   View by:       |❮   ❯|   ❮    ❯    New!  
An vui
Khai triển minh tâm triển một vòng
Tâm vui thành tựu vía hồn thông
Đường đi rõ rệt không xao xuyến
Khai triển chơn tâm tự dự phòng
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Thiền sư Lương Sĩ Hằng (1923-2009)
  Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1472-4 


© MucBeTam.org (2005-2023) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)