Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+    ?   
Home*Sinh-hoạtDownloadBăng-giảngLinks  
 New!  
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest Led-Weekly
 Search  
Search - Tìm kiếm
- Số TBPTĐN: 500
- Ngày-thg-năm: 20-12-2009
- Năm: 2000
- Tựa đề: thie^`n, thanh
Chú ý:
- Đánh máy kiểu VIQR:
  (' ` ^ ? ~ + .)
Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục-Bài thơ 
  |◁  ▷|     ◁      ▷         Số-ngẫu-nhiên  
 Tuần-Báo-PTĐN #1227   New  
  Mục-Bé-Tám: 10-11-1992 - 15-11-1992
  Mục-Bé-Tám #1227 
    (Download 1-2 pages) 
 
 Expand  
Expand
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 Close  
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
 1  2  3  4  5  6  7 
Đức Độ
 Đức độ Trời ban qui một mối
 Cảm minh Trời đất chuyển từ hồi
 Trí tuệ phân minh đường tâm đạo
 Khai thông trí tuệ chẳng lo nhồi
Vĩ Kiên
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

TS Lương Sĩ Hằng
 Tân Niên Giáp Tý 1984

Happy New Year!


Tuần-Báo-PTĐN  
(#1226-1227)


Thượng Lộ Bình An! 


© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)