Loading...
Lang(s):
TS Lương Sĩ Hằng
(1923-2009)
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

 Tin tức
 • Sinh hoạt Online
 • Thiền Viện Vô Vi
 • Vô Vi 2021...
 • Vô Vi Gallery...
Thơ ngỏ    ↻#   
Chất phác
Chất phác chơn tu tự cứu mình
Chẳng còn mê loạn tự giam mình
Hồn tu thanh nhẹ qui một mối
Thực hành chất phác rõ chơn tình
Vĩ Kiên
Menu:   1.   
Click menu 1-6...

Tháng 11 - Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn)!


 Bài thơ [ 1 ]   Bài thơ [ 2 ]© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)