Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Print [1] [2]   Help  A+  A−   VN | EN | FR   Mục-Bé-Tám #1175 
MucBeTam.org
Baby-Tam-Talking
Rubrique-Bébé-Tám
  Tuần-Báo-PTĐN #1175 
   Home▼   MBT  Sinh-hoạt Online  Tài-liệu▼  Thầy-8-giảng  Links   New! Search 
▶Mục-Bé-Tám Online  TBPTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục|Bài thơ|Tin tức 
Sort by:
         Số-ngẫu-nhiên 
TBPTĐN #1175 (08-01-2018)
Mục-Bé-Tám: 08-02-1992 - 13-02-1992
 Tân Niên Giáp Tý 1984 
Duyên Lành
 Duyên lành tái ngộ qui chơn giác
 Cảm minh đời đạo tự giao liên
 Qui hội tình người duyên đạt thức
 Thành tâm tu luyện pháp phân huyền
Vĩ Kiên
[Tháng 1/2 - Jan/Feb]  Chúc mừng năm mới - Happy new year!
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám

Tuần-Báo-PTĐN
2018
(#1174-1175)


Bạn bấm vào danh sách để chọn bài hoặc dùng [Search] để tìm kiếm chi tiết TBPTĐN
Year
Năm
 
© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)