Loading...

Mục-Bé-Tám Online
Language(s): 
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
TS Lương Sĩ Hằng
(1923-2009)
Thơ ngỏ      New!  Câu hỏi  ↻#   
Buông bỏ
Buông bỏ trần tâm chẳng còn tham
Từ tâm phát triển quí hơn vàng
Minh đạo quí đời gieo thực chất
Bình tâm tu luyện rõ đạo tràng
Vĩ Kiên

  1) -- (--), 28-10-1995
Về ngôi tức là ngôi nào?
   2) -- (--), 29-10-1995
Làm sao gọi là càn khôn qui một?
  3) -- (--), 30-10-1995
Thành tâm là sao?
  4) -- (--), 31-10-1995
Phát tâm giúp người thiếu thốn có tốt không?
  5) -- (--), 01-11-1995
Làm sao hòa với mọi người được?
  6) -- (--), 02-11-1995
Tại sao làm người phải lo?
  7) -- (--), 03-11-1995
Người tu thiền tiến hóa thật hư ra sao?


   0) Home   
   1) Mục Bé Tám
   2) Sinh hoạt câu hỏi/đề tài
   3) Mục lục TBPTĐN
   4) Băng giảng Audio
   5) Links - Bài thơ
   6) About
Bạn chọn menu 1-6  


Băng giảng
Tân Niên Giáp Tý 1984

Happy New Year!
© MucBeTam.org (2005-2022) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)