Loading...
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  VN | EN | FR     A  A+    📇    Help   
MucBeTam.org
Baby-Tam-Talking
Rubrique-Bébé-Tám
Tuần-Báo Phát Triển Điển Năng
The LED Weekly
 ⇅  ☰ Menu  ✔  Home 
 Exp 
Exp
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
|
 Close 
Close
Mở/Đóng (tất cả câu hỏi)
Expand/Close (all questions)
  🙏 Sinh-hoạt     👉 Số-ngẫu-nhiên  #1267    ⇆ List 
 
Qui Không
 Qui không chánh pháp duyên Trời độ
 Thân khổ tâm minh tự bước vô
 Qui hội tình người thành tâm độ
 Hướng thanh bền vững lập cơ đồ
Vĩ Kiên
 👉 Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn:   4     
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám - TS Lương Sĩ Hằng
 

 List:   #1226-1267
    ❙❮         ❯❙        ❮        ❯    
 New! 
New!
Mục-Bé-Tám mới nhất
Latest LED-Weekly


Thượng Lộ Bình An! 
© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)